• הצגת מומנט הפתיחה והסגירה בבדיקה (מומנט עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון)
  • שני מצבי הפעלה לבחירה:
    • זמן אמת: להצגת שינויים בעומס
    • מצב שיא: לתעד ולהציג את שיא הכוח שהושג במהלך בדיקה
  • עמדת בדיקה למיכלים בקוטר של 20 עד 160 מ”מ (זמין מד מומנט קטן יותר לקוטר מיכלים של 7-50 מ”מ) – יחידה סטנדרטית.
  • נקודות גבוה/נמוך ניתנות לתכנות עבור בדיקות עובד/לא עובד (Go/No-Go) ועם מחווני נורות צבע (כתום, ירוק, אדום) בתצוגת ה-LED ובפלטי הממסרים.

לחץ לפרטים והזמנת המוצר
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.