מתמרים ומתמרי מתח מיניאטוריים ניחנים ברמת דיוק מעולה.
גם כאשר מרחב העבודה צר או מצומצם במיוחד, הם חיוניים למדידה של עומסים וכוחות ביישומים מגוונים,