מתמרי עומס מיוחדים ממלאים תפקיד חשוב וחיוני במבחר משטחי שקילה תעשייתיים ובמגוון משקלים ושטחים.
מתמרים אלה עונים לדרישות הספציפיות של יישומים שונים, בכל דגם ודגם.