חיישני מרחק (Eddy Curent) מזהים את המרחק או השינוי לחפצי מתכת ללא מגע, דינמי ומאוד מדויק.
האלקטרוניקה TX אשר מותאמות במיוחד לחיישן המתאים לחשב אות פלט אנלוגית פרופורציונאלית למרחק.
בנוסף, יש USB ויכול ממשק לקריאת נתונים.