מערכות מדידת סרט מגנטיות דיגיטליות  Magnescale® (לשעבר SONY Precision טכנולוגיה), מורכבות מחומר מגנטי ליניארי וראש קריאה.
כל זאת ללא מגע על הסרט המגנטי.
המוצרים של “לרית” בקטגוריית הסרגלים הדיגיטליים חזקים מאוד, ומאפשר להגיע לרזולוציות גבוהות ביותר, עד ל- 0.2 מיקרון!