לרית מציגה מדים למדידת מומנט בשיא (PEAK) בזמן אמת ועם אופציה לתוכנת מחשב. 
ישנם כלים המתאימים לכייל מברגי כוח, מדידת מומנט לברגים או להשתמש בו ככלי ייצור.

הורדת נתונים רציפים לבקרת תהליכים סטטיסטית.
ערכות כיול זמינות עבור דגמים פופולריים.