מדי Magnescale® (לשעבר SONY Precision טכנולוגיה), הנם חיישני מרחק ברמת דיוק גבוהה ביותר.
באמצעות עיקרון המדידה הייחודי, המבוסס על מגנטיות, מצליחים המדים הדיגיטליים שלנו להשיג כוח בפתרון של עד 0.1 מיקרון ודיוק של עד 1 מיקרון, באופן קבוע ויציב, גם בתנאים הקשים ביותר.

עם אות הפלט התואם RS422, מהווים מדי מרחק דיגיטליים אלו פתרון אידיאלי בתחום הייצור האוטומטי.