• זיכרון עבור 60,000 מדידות
  • ממשק USB
  • 4 מצבי זיכרון שונים:
  • מצב S: סטטיסטיקות בלבד
  • מצב H: אחסון דיאגרמת ה-X-Y לבחינה לאחר סיום סדרת מדידות (קרי, שמירה לזמן קצר)
  • מצב C: אחסון מתמשך של הנתונים, על פני תקופת זמן מוגדרת ע”י המשתמש ועבור סדרות שונות של מדידות (2 הרץ)
  • מצב F: אחסון מתמשך מהיר של הנתונים, על פני תקופת זמן מוגדרת ע”י המשתמש ועבור סדרות שונות של מדידות (1000 הרץ)
  • 9 מיקומי זיכרון ייעודיים לכיולים הנעשים בידי המשתמש
  • שימוש בתוכנת Tension Inspect 3 להצגת קריאות בזמן אמת על גבי מחשב וכדי לאחסן אותן בקובץ.
  • מודול אינטרנט אלחוטי Wi-Fi)) לתקשורת אלחוטית עם מחשב (אופציונאלי)

לחץ לפרטים והזמנת המוצר
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.