חברת לרית מדידות בע”מ הוקמה בשנת 1990 במטרה לייצר מתמרי עומס (LOAD-CELLS) ומערכות למדידת כוח. 

החברה מתמחה בתכנון ובייצור מתמרי כוח ייחודיים וכן בשיווק ציוד ומכשור מדידה ובקרה לענף התעשייה.

לרית מדידות הינה ספק מאושר של משרד הביטחון, התעשייה האוירית, רפא”ל, קמ”ג ומפעלי תעשייה מובילים נוספים בישראל.

החברה ממוקמת באזור התעשייה ברעננה, והיא חברת אחות של מ.ש.א מדידות, העוסקת בייצור ובהתקנה של מערכות שקילה ובקרה לתעשייה.

מדיניות האיכות

מדיניות האיכות של לרית מדידות היא לענות על מגוון של צורכי הלקוחות ביעילות וברמת איכות גבוהה, תוך התאמה מלאה לדרישותיהם מצד אחד ולתקנות הישימות מצד שני.

מדיניות החברה היא לקיים לתחזק ולעדכן מערכת ניהול איכות אפקטיבית תוך מילוי דרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"י ISO 9001:2000.

חברת לרית מדידות ועובדיה מחוייבים ליישום מדיניות האיכות על ידי הגברת דרכי הפעולה למניעת ליקויים, קיצור מועדי אספקה ועמידה בלוחות זמנים, שיפור השרות, צמצום רמת התקלות והגברת שביעות רצון הלקוחות.

הנהלת לרית מדידות מקפידה על מילוי דרישות התקנים, על הדרכה שוטפת לקידום האיכות, תוך עדכון שוטף של מטרות ויעדי איכות ובחינה רציפה של יישום מדיניות האיכות בחברה.

שירות רחב

למעט הייצור המקומי של מתמרי כוח, מייצגת חברת לרית מדידות חברות מובילות בתחומן מחו"ל ועוסקת באספקת ציוד מדידה איכותי לתעשייה.

מוצרים כגון: מתמרי מומנט (פיתול), מתמרי מרחק-אורך-מיקום-תזוזה, מדי תאוצה, מתמרי שיפוע, מד מתיחות, מדי כוח, מתמרי עומס סטנדרטיים ומיוחדים, ציוד למדידת מאמצים, משקולות כיול, מתקנים למדידת עומס למעליות, ציוד למערכות מדידת מרכז כובד, דינמומטרים ומערכות למדידת עומס בתלייה ובלחיצה, מאזני שקילה ניידים לרכבים ועוד.

מקצועיות

בחברה מעבדת שרות וכיול מתקדמת עם אנשי מקצוע ומהנדסי שירות המספקים תמיכה, ייעוץ ושירות שטח באתר הלקוח.

על מנת לאפשר זמני אספקה קצרים, מחזיקה לרית מדידות מלאי שוטף ומגוון של מתמרי עומס וצגי קריאה דיגיטליים לכל התחומים והיישומים.

ללרית אישור מטעם היחידה למשקלות, מידות וסטנדרטים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לעסוק בתכנון, בייצור ובכיול של מאזניים,
מתמרי עומס-לחץ-כוח-פיתול, משקולות ומכונות שקילה ואריזה.

כמו כן, ברשות החברה אישור למערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"י ISO 9001:2000. (ראה אישור למבדקת שירות).